هیدروموتور یا موتور هیدرولیک

هیدروموتور یا موتور هیدرولیک

هیدروموتور یا موتور هیدرولیک

هیدروموتور چیست ؟
هیدروموتور یا موتور هیدرولیک عملگری با دوران مداوم است  که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع هیدروموتور ها :
1- هیدروموتور چرخ دنده ای
2- هیدروموتور پیستونی
3 هیدروموتور پره ای
برای سفارش یک هیدروموتور باید اطلاعات زیر را به فروشنده داد :
-حجم مورد نیاز که به سی سی گفته می شود
-میزان گشتاور مورد نیاز
-میزان توان مورد نیاز
-تعداد دوری که باید در دقیقه بزند

محاسبات مربوط به هیدروموتور :
گشتاور هیدروموتور از المان های مهم انتخاب و استفاده از هیدروموتور است .در زیر نحوه محاسبه گشتاور آوره شده :

                                                                                   (T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3

در این رابطه T گشتاور ، P∆ اختلاف فشار ورودی و خروجی هیدروموتور و Vg حجم جابجایی هیدروموتور می باشد.این رابطه شباهت زیادی به رابطه F=P*A در محاسبه فشار در جک هیدرولیک دارد که بدلیل رکت خطی جک هیدرولیک بجای T در حرکت دورانی هیدروموتور F قرار می دهیم و بجای V در هیدروموتور A قرار می دهیم.
برای روشن شدن مطلب یک مثال می آوریم :
گشتاور هیدروموتوری با اختلاف فشار 150 بار و جابجایی دبی 200 سی سی بصورت زیر محاسبه می گردد :
T=0.016*150*200 =480
باین ترتیب گشتاور این هیدروموتور 480 نیوتون متر است که یعنی این هیدروموتور برای چرخاندن یک بار به وزن 48 کیلوگرم با بازوی یک متر مناسب است.در صورتی که میزان فشار را نتوان افزایش داد و نیاز به جابجایی چنین وزنی داشته باشیم باید از هیدروموتور با جابجایی بالاتر استفاده کرد که برای ثابت نگه داشتن دور ، پمپ را نیز باید بزرگتر در نظر گرفت.

تعیین سرمت دوران هیدروموتور :
برای تعیین سرعت دوران هیدروموتور از رابطخ زیر استفاده می کنیم:

                                                                               ( N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3
در رابطه بالا N تعداد دوران هیدروموتور بر حسب دور بر دقیقه ، Q میزان دبی پمپ و Vg جابجایی روغن در هیدروموتور است.

در آخر برای تعیین توان هیدروموتور از رابطه زیر استفاده می کنیم : 

                                                                                ( P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550   
در رابطه  بالا P توان هیدورموتور و بقیه پارامتر ها مشخص است.
در بسیاری از مواقع پیش می آید که مشتری می گوید : من یک هیدروموتور می خواهم که توان x را برای من تولید کند.در این مواقع بهتر است از این رابطه که بصورت تجربی بدست آمده استفاده کنیم:
ابتدا با گذاشتن میزان توان و تعداد دوری که مد نظر مشتری است گشتاور را بدست می آوریم و سپس با در نظر گرفتن اینکه هر 63 سی سی با 1 بار فشار 1 نیوتن متر گشتاور تولید میکند میزان جابجایی را بدست می آوریم.
گرداوری : مهندس احمد کلاته