بالابر هیذرولیک چگونه کار میکند؟

بالابر هیذرولیک چگونه کار میکند؟

بالابر هیذرولیک چگونه کار میکند؟

امروزه بالابر هیدرولیکی به دلیل طول عمر زیاد ، صدای کم و شیک بودن در فروشگاه ها ، کارخانجات ، کارگاه ها ، منازل و ... بسیار کاربرد دارد.
بالابر هیدرولیک از حیث نحوه بسته شدن جک هیدرولیک به صنه نوع دسته بندی می شود:
1-بالابر با جک هیدرولیک مستقیم از زیر
2-بالابر با با جک هیدرولیک مستقیم از بغل
3-بالابر با جک هیدرولیک غیر مستقیم از بغل
بالابر با جک هیدرولیک مستقیم از زیر :
در این نوع بالابر ، کفی بالابر که میتواند بالابر نفر بر ، بار بر ، خودروبر و ... باشد توسط 4 ریل فیکس می شود و زیر یک جک نصب میشود.یکی از نقاط ضعف این سیستم این است که باید یک چاله به اندازه طول جک حفر شده و جک داخل زمین قرار گیرد.
بالابر جک مستقیم از زیر ایمنی بسیار بالایی دارد  زیرا در آن از سیم بکسل ، زنجیر چرخ و ... استفاده نمی شود.
بالابر جک هیدرولیک مستقیم از بغل :
در این نوع بالابر جک کنار کفی قرار می گیرد و که در این حالت یا جک روی زمین قرار میگیرد یا باید در زمین به اندازه طول جک چاله حفر کرد که با توجه به موقعیت کفی شرایط نصب جک بالابر تغییر میکند.
بالابر با جک هیدرولیک غیر مستقیم از بغل :
این نوع بالابر از دو نوع قبلی کاربرد بیشتری دارد.دلیل آن عدم نیاز به حفر چاله ، استفاده از جک کوچکتر ، قابلیت جابجایی تا ارتفاعات بیشتر و ... است.
در این نوع بالابر یک جک هیدرولیک کنار کفی بین دو ریل قرار می گیرد و روی آن دو غلطک نصب می شود.روی این غلطک ها سیم بکسل یا زنجیر صنعتی قراد میگیرد و یک طرف آن به اسکلت بالابر و طرف دیگر آن به سکوی بالابر نصب می شود.قابل ذکر است که در این نوع بالابر ارتفاع کورس جک هیدرولیک نصف ارتفاع بالابر است.دلیل این امر این است که سیستم غلطک و سیم بکسل یک سیسم دو به یک ایجاد میکند به این معنی که زمانی که جک هیدرولیک به ارتفاع x بالا می رود سکوی بالابر ارتفاع 2x طی میکند.