تراش پکینگ و فروش اورینگ برای جک پنوماتیک یک کارخانه تولید روسری

تراش پکینگ و فروش اورینگ برای جک پنوماتیک یک کارخانه تولید روسری

تراش تعداد 30 عدد پکینگ و پولی یورتان و فروش اورینگ برای جک های پنوماتیک یک کارخانه تولید روسری.
سایز پکینگ : قطر داخل 220 میلیمتر
قطر خارج : 245 میلیمتر
ارتفاع : 16 میلیمتر
جنس : شیرنشان اصل آلمان
با تشرکاز آقای حسینایی مدیریت کارخانه