تامین قطعات هیدرولیک و پنوماتیک شرکت حرارت گستر مشهد

تامین قطعات هیدرولیک و پنوماتیک شرکت حرارت گستر مشهد

تامین قطعات هیدرولیک و پنوماتیک شرکت حرارت گستر مشهد :
پمپ هیدرولیک پره ای یوکن ژاپن سایز 116  لیتر (PVR3-116-F-RAA-31)
شیر برقی پنوماتیک مارک پارس سایز 1/2
با تشکر از آقای معافی مدیریت بازرگانی شرکت