تامین قطعات شرکت پتروشیمی تبریز

تامین قطعات شرکت پتروشیمی تبریز

تامین قطعات شرکت پتروشیمی تبریز

تامین پمپ های کفی جرثقیل شرکت پتروشیمی تبریز
تمامی پمپ های کفی جرثقیل های این شرکت توسط گروه صنعتی میلاد تامین گردید.
نوع پمپ : پمپ پیستونی سر کج مارک پارکر اصل