تامین قطعات شرکت ایزوایکو

تامین قطعات شرکت ایزوایکو

تامین قطعات شرکت ایزوایکو

تامین کلیه قطعات رکسروت شرکت ایزوایکو
نوع خدمات انجام شده:فروش کلیه شیر های برقی هیدرولیک رکسروت، فشارشکن هیدرولیک رکسروت و دیگر شیر های رکسروت این شرکت .
با تشکر از جناب آقای عباسی زاده ،پیمانکار آن شرکت محترم