تامین سیستم هیدرولیک شرکت حفاری شمال

تامین سیستم هیدرولیک شرکت حفاری شمال

تامین سیستم هیدرولیک شرکت حفاری شمال

طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک و فروش هیدروموتور پارکر
شرکت حفاری شمال برای عملیات حفاری خود تا عمق 50 متری زمین از یک پاورپک هیدرولیک برای چرخاندن هیدروموتور 47000 پارکر استفاده میکند که وظیفه ساخت آن با گروه صنعتی میلاد بود.