یونیت بالابر هیدرولیک 500 معمولی

معرفی محصول

در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی قطعاتی که استفاده می شود تقریبا با بالابر هیدرولیکی 300 کیلویی یکی هستند.

در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی یونیت هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، شیر برقی هیدرولیک، فشار شکن هیدرولیک، فلوکنترل هیدرولیک و جک هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد. (دقیقا مانند بالابر هیدرولیک 300 کیلویی)

تفاوت در میزان دبی پمپ هیدرولیک، سطح مقطع جک هیدرولیک و در بعضی موارد توان الکتروموتور است.

در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی به دلیل تناژ بالاتر نسبت به بالابر هیدرولیک 300 کیلویی، سطح مقطع جک هیدرولیک باید بیشتر در نظر گرفته شود تا فشار کلی سیستم بالابر هیدرولیکی کاهش یابد.

اگرچه با افزایش سطح مقطع جک هیدرولیک در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی، فشار سیستم کاهش می یابد، اما حجم داخل سیلندر جک هیدرولیک افزایش خواهد یافت. اگر قرار باشد برای پمپ هیدرویک بالابر هیدرولیک 500 کیلویی همان پمپ هیدرویک بالابر هیدرولیک 300 کیلویی مورد استفاده قرار گیرد، سرعت بالارفت بالابر هیدرولیکی 500 کیلویی کاهش پیدا خواهد کرد.

به همین منظور پمپ مورد استفاده در یونیت هیدرولیک بالابر هیدرولیک 500 کیلو 3 لیتر بر دقیقه از یونیت هیدرولیک بالابر هیدرولیک 300 کیلو بیشتر خواهد بود. با این کار سرعت مورد نظر در بالابر هیدرولیک بدست خواهد آمد.

اما از طرف دیگر با بالا رفتن دبی پمپ هیدرولیک مورد استفاده در یونیت هیدرولیک بالابر هیدرویک 500 کیلو و با ثابت بودن میزان فشار، توان مورد نیاز در بالابر هیدرولیک 500 کیلو بیشتر خواهد بود.

از آنجا که میزان توان الکتروموتور در بالابر هیدرولیکی 300 کیلو بیشتر از توان مورد نیاز ما است، لذا در بالابر هیدرولیک 500 کیلو، اگر از همان الکتروموتور 2 اسب استفاده شود، همان توانی را برای ما تامین می کند که مورد نیاز ما است.