یونیت بالابر هیدرولیک 300 معمولی

معرفی محصول

یکی از مهمترین قسمت های بالابر هیدرولیک، یونیت هیدرولیک است. یونیت هیدرولیک در سیستم بالابر هیدرولیک نقش منبع قدرت را بازی می کند.

مکانیزم اصلی کارکرد بالابر هیدرولیک این است که یک الکتروموتور که توان آن با توجه به وزنی که روی بالابر هیدرولیک قرار می گیرد متفاوت است، پمپ هیدرولیک را به حرکت در می آورد. پمپ هیدرولیک نیز با توجه به کاربرد بالابر هیدرولیک و همچنین جایی که بالابر هیدورلیک نصب می شود، ممکن است متفاوت باشد. برای اطلاع بیشتر از پمپ های هیدرولیکی که روی بالابر هیدرولیکی نصب می شود می توانید به بخش پمپ های بالابر هیدرولیک مراجعه نمایید.

روغن از طریق پمپ هیدرولیک مکش می شود و به شیر هیدرولیک که مخصوص بالابر هیدرولیک می باشد منتقل می شود. شیری که روی یونیت بالابر هیدرولیک نصب است، فرمان دهنده کل سیستم هیدرولیک است. شیر هیدولیک یونیت بالابر هیدرولیک باید از نظر کیفیت و کارکرد در حد مطلوب باشد. بیشترین ایرادی که ممکن است یک بالابر هیدرولیکی به آن دچار شود، از قسمت شیر هیدرولیک است.

بسیاری از شرکت ها شیر هیدرولیک بالابر را شیر تک ببین ساده می گذارند. این شیر از آنجایی که اگر به مدت زیاد تحت فشار باشد، دچار نشتی داخلی می شود (از بین اسپول و بدنه شیر روغن رد می شود) اگر بالابر هیدرولیک مدتی بالا بماند و شما متوجه نباشید، مثلا یک شب تا صبح، بالابر هیدرولیکی بعد از مدتی پایین می آید و این مشکلی است که بسیاری از کاربران بالابرهای هیدرولیکی به آن بر خورده اند. لذا شیر هیدرولیکی که روی یونیت بالابر هیدولیک نصب می شود باید مخصوص بوده و سیستم آن طوری طراحی شده باشد که روغن به هیچ عنوان نشتی نداشته باشد و بالابر هیدرولیک بعد از مدتی به پایین حرکت نکند.

 در این بالابر هیدرولیک از یک بلوک هیدرولیک استفاده شده است. روی این بلوک هیدرولیک 4 ابزار اصلی وجود دارد. فلوکنترل هیدرولیک، فشار شکن هیدرولیک، شیر تخلیه هیدرولیک و قسمت اصلی این بلوک هیدرولیک که شیر پاپت ولو هیدرولیک است. مجموع این 4 ابزار روی بلوک هیدرولیک تشکیل شیر هیدرولیک بالابر هیدرولیک را می دهند. با این مجموعه هم فشار هیدرولیک هم جریان روغن کنترل می گردد. از طرف دیگر اگر برق برود و بالابر بالا باشد، با شیر تخلیه می توان بالابر هیدرولیکی را به سمت پایین هدایت کرد. همچنین وجود شیر پاپت ولو موجب می شود که بالابر با وجود اینکه مدت زیادی تحت فشار باشد، هیچ گونه نشتی در شیر به وجود نیاید و در نتیجه بالابر هیدرولیک هیچ حرکت ناخواسته ای رو به پایین نخواهد داشت.

معمولا حجم مخزن بالابرهای هیدرولیک 20 لیتر است. از آنجا که پمپ مورد استفاده در این یونیت هیدرولیک 6 و 9 لیتر است و حجم استاندارد مخزن معمولا  حدود 3 برابر دبی پمپ هیدرولیک است، به نظر می رسد، حجم 20 لیتر برای مخزن هیدرولیک مناسب است.

 

تمام این اطلاعات به این منظور خدمت شما ارائه شد که زمانی که خواستید بالابر سفارش دهید، حتما این نکات را از شرکت نصب کننده بالابر هیدرولیک بخواهید که بعدا به مشکل بر نخورید. چراکه متاسفانه شرکت های بالابر هیدرولیک هستند که پس از نصب بالابر هیدرولیک، آن را استارت می زنند و شما آن را امتحان می کنید و در ظاهر بدون مشکل کار می کند و به شما 1 سال ضمانت بالابر می دهند. اما پس از مدتی که کار کرد و بالابر به مشکل بر خورد، شما با آن ها تماس می گیرید و به آن ها می گویید که بالابر من به مشکل بر خورده و متاسفانه این موارد پیش آمده که شرکت بالابر هیدرویک مورد نظر به کمال آرامش به آن ها گفته که ما مسئولیتی قبول نمی کنیم و می توانید بروید شکایت کنید. این مطلبی که گفته شد، چندین مرتبه برای پیش آمده. بدین گونه که صاحب بالابر هیدرولیکی به ما زنگ زده و گفته فلان شرکت بالابر هیدرولیکی برای نصب کرده اما پس از اینکه به مشکل بر خورده، هیچ مسئولیتی قبول نکرده اند.