پمپ پیستونی رکسروت سری A4VBO

دانلود کاتالوگ
معرفی محصول
پمپ های هیدرولیک  A4VBO . این پمپ ها دارای دو نوع فرمان برقی و دستی میباشند که برای کنترل دبی و فشار مورد استفاده قرار میگیرند.
مشخصات فنی
▶    Series 10, 30
▶    Size 71, 125, 450
▶    Nominal pressure 450 bar
▶    Maximum pressure 500 bar
▶    Open circuit
برندها