پمپ هیدرولیک

  • پمپ دنده ای پمپ دنده ای

    در بالابر هیدرولیکی که در آن صدای بالابر مد نظر نیست مانند کارگاه ها ، کاخانه ها و فروشگاه ها از این پمپ استفاده می شود.فشار کاری این پمپ هیدرولیک بالاست .پمپ هیدرولیک دنده ای نسبت به پمپ هیدرولیک اسکرو بازده کمتری دارد اما به دلیل کارایی خوب و قیمت مناسب آن استفاده از این پمپ هیدرولیک زیاد است.
    دبی این پمپ ها 0.5 تا 120 لیتر و فشار کاری این پمپ هیدورلیک 250 بار است.البته در بالابر هیدرولیکی فشار سیستم از 50 بار تجاوز نمی کند.

 1