پمپ هیدرولیک

  • پمپ هیدرولیک اسکرو سیم (SEIM) پمپ هیدرولیک اسکرو سیم (SEIM)

    پمپ هیدرولیک اسکرو(پیچی) seim دارای 3 مارپیچ است که برای فشارهای متوسط یعنی 80 بار استفاده می شود.این پمپ هیدرولیک صدای بسیار کمی دارند و بیشتر برای بالابر هیدرولیکی خانگی ، بالابر هیدرولیکی کارگاهی ، بالابر هیدرولیکی فروشگاهی استفاده می گردد.
    این پمپ هیدرولیک رنج دبی 8 تا 1200 لیتر بر دقیقه را تامین می کند.فشار کاری این پمپ هیدرولیک 80 بار است و سرعت چرخش این پمپ 500 تا 3600 دور بر دقیقه می باشد.فشار سیستم در بالابر هیدرولیکی از 50 بار تجاوز نمی کند.

  • پمپ دنده ای پمپ دنده ای

    در بالابر هیدرولیکی که در آن صدای بالابر مد نظر نیست مانند کارگاه ها ، کاخانه ها و فروشگاه ها از این پمپ استفاده می شود.فشار کاری این پمپ هیدرولیک بالاست .پمپ هیدرولیک دنده ای نسبت به پمپ هیدرولیک اسکرو بازده کمتری دارد اما به دلیل کارایی خوب و قیمت مناسب آن استفاده از این پمپ هیدرولیک زیاد است.
    دبی این پمپ ها 0.5 تا 120 لیتر و فشار کاری این پمپ هیدورلیک 250 بار است.البته در بالابر هیدرولیکی فشار سیستم از 50 بار تجاوز نمی کند.

 1