پمپ دنده ای خارجی

 • پمپ دنده ای روکت سری L پمپ دنده ای روکت سری L

  پمپ هیدرولیک سری L روکت از سری پمپ های دنده ای می باشد .این پمپ هیدرولیک دنده ای پوسته سه است و همچنین می توان این پمپ ها را روی هم کوپل کرد و بعنوان پمپ هیدرولیک دوبل یا 3 طبقه استفاده کرد.این پمپ ها در پاورپک های هیدرولیک و در صنعت راهسازی استفاده بسیار دارد.دبی این پمپ هیدرولیک 6 تا 40 لیتر بر دقیقه در 1500 دور و فشار کاری این پمپ هیدرولیک دنده ای 250 بار است.

 • پمپ هیدرولیک روکت سری L0 پمپ هیدرولیک روکت سری L0

  پمپ هیدرولیک سری L0 روکت از سری پمپ های دنده ای می باشد .این پمپ هیدرولیک دنده ای پوسته دو است و همچنین می توان این پمپ ها را روی هم کوپل کرد و بعنوان پمپ هیدرولیک دوبل یا 3 طبقه استفاده کرد.این پمپ ها در پاورپک های هیدرولیک بعنوان پمپ روغن کاری و یا برای سرعت های پایین و در صنعت راهسازی استفاده بسیار دارد.دبی این پمپ هیدرولیک 1.5 تا 10 لیتر بر دقیقه در 1500 دور و فشار این پمپ هیدرولیک دنده ای 250 بار است.

 • پمپ هیدرولیک روکت سری M پمپ هیدرولیک روکت سری M

  پمپ هیدرولیک دنده ای سری M روکت از سری پمپ های دنده ای می باشد که کوچک ترین سایز پمپ های دنده ای روکت می باشد.این پمپ ها  بیشتر برای روغن کاری استفاده می شوند و یا در سیستم هایی که سرعت عملگر ها بسیار پایین است.دبی این پمپ هیدرولیک 0.5 تا 2  لیتر بر دقیقه در 1500 دور و فشار این پمپ هیدرولیک دنده ای 250 بار است.

 • پمپ هیدرولیک روکت سری PLC پمپ هیدرولیک روکت سری PLC

  پمپ هیدرولیک سری PLC روکت از سری پمپ های دنده ای می باشد که دبی آن از پمپ سری PLA بیشتر است.ین پمپ ها در پاورپک های هیدرولیک و در صنعت راهسازی استفاده بسیار دارد.دبی این پمپ هیدرولیک 88 تا 225 لیتر بر دقیقه در 1500 دور و فشار این پم هیدرولیک دنده ای 250 بار است.

 • پمپ روکت سری PLA پمپ روکت سری PLA

  پمپ هیدرولیک سری PLA روکت از پمپ های شناخته شده در صنعت هیدرولیک می باشد.این پمپ ها در پاورپک هیدرولیک و در صنعت راهسازی استفاده بسیار دارد.این پمپ ها کیفیت و بازدهی بالایی دارند.
  دبی پمپ  دنده ای روکت 36 تا 84 لیتر بر دقیقه در 1500 دور است و فشار کاری این پمپ هیدرولیک 250 بار است.

 • پمپ دنده ای روکت سری PNC پمپ دنده ای روکت سری PNC

  پمپ دنده ای سری PNC  از سری پمپ های  چدنی میباشد و لیتراژ بالایی دارند.این پمپ ها در پاورپک های هیدرولیک و در صنعت راهسازی استفاده بسیار دارد. دبی این پمپ هیدرولیک بین 80 تا225 لیتر بر دقیقه در 1500 دور و فشار کاری این پمپ هیدرولیک دنده ای 250 بار است.

 1 2 3