برند REXROTH

 • پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGF پمپ دنده ای هیدرولیک سری PGF

  مشخصه بارز پمپ هیدرولیک سری PGF رکسروت صدای بسیار کم آن ها است.این پمپ ها حتی در ویسکوزیته های پایین نیز دارای بازدهی بالایی هستند دلیل آن هم فضای خالی جبران کننده آببندهای داخل پمپ هیدرولیک  است.
  این سری از پمپ هیدرولیک رکسروت در سه سری پوسته ساخته می شود و از 1.7 تا 40 سی سی در هر دور دبی تولید می کند.همچنین این پمپ توان ایجاد فشار تا 250 بار را دارد.

 • پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPU پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPU

  پمپ هیدرولیک دنده ای سری U رکسروت 280 بار فشار دارند و ظرفیت آن ها تا 22.5 تا 63 سی سی در هر دور می باشد.این پمپ هیدرولیک دارای یاتاقان های لغزشی برای عملکردهای سنگین می باشد.

 • پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPT پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPT

  پمپ هیدرولیک دنده ای سری T رکسروت 280 بار فشار دارند و ظرفیت آن ها 20 تا 36 سی سی در هر دور می باشد.این پمپ های هیدرولیک دارای یاتاقان های لغزشی برای عملکردهای سنگین می باشند.این پمپ ها طول عمر بالایی دارند و در پیکربندی های مختلف تولید می شوند.

 • پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPN پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPN

  پمپ های دنده ای سری N رکسروت 280 بار فشار تولید می کنند و ظرفیت آن ها 20 تا 36 سی سی در دور می باشد.این پمپ هیدرولیک دارای یاتاقان های لغزشی برای عملکردهای سنگین می باشد.این پمپ های هیدرولیک طول عمر بالایی دارند و در پیکربندی های مختلف تولید می شوند.

 • پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPJ پمپ هیدرولیک دنده ای سری AZPJ

  پمپ هیدرولیک دنده ای سری J رکسروت 280 بار فشار دارد و ظرفیت این پمپ هیدرولیک 12 تا 16 سی سی در هر دور می باشد.این پمپ هیدرولک دارای یاتاقان های لغزشی برای عملکردهای سنگین می باشند.این پمپ هیدرولیک طول عمر بالایی دارد و در پیکربندی های مختلف تولید می شود.

 • AZPF AZPF

 1 2 3 4 5  ...