برند SCHNEIDER

  • پرشر سوئیچ اشنایدر تله مکانیک پرشر سوئیچ اشنایدر تله مکانیک

    پرشرسوئیچ های تله مکانیک کیفیت ساخت و دقت بالایی دارند.این پرشر سوئیچ ها رنج فشار گسترده ای را پوشش می دهند.تله مکانیک یک برند فرانسوی است که در زمینه ساخت محصولات ابزار دقیق فعالیت می کند.این پرشر سوئیچ نسبت به دیگز پرشر سوئیچ های بازار در رنج قیمت خود دقت اندازه گیری بالاتری دارد لذا یکی از برند های پر استفاده در صنعت ایران است.
    رنج فشار پرشرسوئیچ تلمکانیک 1- تا 600 بار است.

 1