یونیت بالابر-یونیت هیدرولیک بالابر

 • یونیت بالابر هیدرولیک 300 معمولی یونیت بالابر هیدرولیک 300 معمولی

  یکی از مهمترین قسمت های بالابر هیدرولیک، یونیت هیدرولیک است. یونیت هیدرولیک در سیستم بالابر هیدرولیک نقش منبع قدرت را بازی می کند.

  مکانیزم اصلی کارکرد بالابر هیدرولیک این است که یک الکتروموتور که توان آن با توجه به وزنی که روی بالابر هیدرولیک قرار می گیرد متفاوت است، پمپ هیدرولیک را به حرکت در می آورد. پمپ هیدرولیک نیز با توجه به کاربرد بالابر هیدرولیک و همچنین جایی که بالابر هیدورلیک نصب می شود، ممکن است متفاوت باشد.

 • یونیت بالابر هیدرولیک 500 معمولی یونیت بالابر هیدرولیک 500 معمولی

  در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی قطعاتی که استفاده می شود تقریبا با بالابر هیدرولیکی 300 کیلویی یکی هستند.

  در بالابر هیدرولیک 500 کیلویی یونیت هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، شیر برقی هیدرولیک، فشار شکن هیدرولیک، فلوکنترل هیدرولیک و جک هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد. (دقیقا مانند بالابر هیدرولیک 300 کیلویی)

  تفاوت در میزان دبی پمپ هیدرولیک، سطح مقطع جک هیدرولیک و در بعضی موارد تو

 1