پک کامل آسانسور وبالابر هیدرولیک

 • آسانسور هیدرولیک آسانسور هیدرولیک

  کاربرد آسانسور هیدرولیک :
  در منازل ، پارکینگ ، بیمارستان ها ، کارگاه ها و کارخانه ها بعنوان نفر بر ، بار بر خودرو بر

  حداکثر ارتفاع جابجایی : 12 متر
  حداکثر ظرفیت : 2000 کیلوگرم
  ابعاد سکو : 2 متر در 2 متر(با توجه به نیاز مشتری تغییر می کند)
  ریل حرکت : از نوع آسانسوری
  برق : سه فاز

 • بالابر هیدرولیک بالابر هیدرولیک

  کاربرد بالابر هیدرولیک :
  در کارخانه ها ، کارگاه ها ، انبار ها ، بیمارستان ها ، بانک ها ، فروشگاه ها ،پارکینگ و منازل برای کاربری نفر بر ، ویلچر بر خودرو بر و بار بر
  حداکثر ارتفاع جابجایی : 12 متر
  حداکثر ظرفیت : 1000 کیلوگرم
  ابعاد سکو : 1/5 متر در 1 متر(با توجه به نیاز مشتری تغییر می کند)
  ریل حرکت : از نوع آسانسوری
  برق : سه فاز و تک فاز

 1