گزارش کارآموزی فولاد یزد

گزارش کارآموزی فولاد یزد

گزارش کارآموزی فولاد یزد

تحقيقات به عمل آمده شامل تعدادي از عيوب قطعات آلومينيومي در صنعت فولاد تحت فشار مي باشد و سعي شده که عيب هاي مهم آن از جمله  عيب سرد جوشي،عيب مک هاي گازي، عيب مک هاي انقباضي، عيب آبلگي، عيب مک هاي سوزني ( ريزمک )، عيب ترک خوردگي، عيب سخت ريزه و عيب قطره هاي سرد مورد بررسي و  قرار گيرد . قابل ذکر است نياز امروزي صنعت فولاد به کيفيت هاي بالاتر ايجاب مي کند که توليد کنندگان به سطوح جديدي از کيفيت و بازده توليد دست يابند و اگر چه اين نوع  ريخته گري محدوديتهايي دارد اما ثابت شده با بکارگيري اصول مهندسي کارآيي آن به خوبي بسياري بالا خواهد رفت و باعث بالابردن سطح کيفيت موجود خواهد شد .يک عيب در دايکست هميشه قراردادي است زيرا به نوع استفاده و نحوه برداشت هر مشتري از عملکرد و کارآيي قطعه بستگي دارد بنابراين آنچه براي يک مشتري عيب محسوب مي شود ممکن است براي مشتري ديگر نقطه ضعف به حساب نيايد تعريف اين که چه چيز عيب محسوب مي شود به عهده مشتري است و مسأله اصلي نيازهاي خاص هر قطعه در صنعت مي باشد.

تاریخ درج: 1394/05/29
منبع: حامد شاکریان دانلود مقاله