کاهش مصرف موتور های الکتریکی

کاهش مصرف موتور های الکتریکی

کاهش مصرف موتور های الکتریکی

الکتروموتور ها ، مصرف‎‎كننده‎‎هاي عمده برق در اغلب كارخانه‎‎ها هستند. وظيفه يك الکتروموتور تبديل انرژي الكتريسيته به‎ انرژي مكانيكي است. در يك موتور سه‎‎فاز AC جريان از سيم‎‎پيچ‎‎هاي الکتروموتور عبور كرده و باعث ايجاد ميدان مغناطيسي دواري مي‎شود كه اين ميدان مغناطيسي محور موتور را مي‎‎چرخاند. الکتروموتورها موتورها به‎‎‎گونه‎‎اي طراحي شده‎‎اند كه اين وظيفه را به‎‎‎خوبي انجام دهند. مهم‎‎ترين و ابتدايي‎‎ترين گزينه صرفه‎‎جويي در الکتروموتورها مربوط ‎‎به‎ انتخاب آنها و استفاده از آنها مي‎‎باشد.

تاریخ درج: 1394/06/02
منبع: آقای احسان طاهری دانلود مقاله