مقاله و پروژه پمپ هیدرولیک

مقاله و پروژه پمپ هیدرولیک

مقاله و پروژه پمپ هیدرولیک

با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليكي در صنايع مختلف ، وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بسیار مورد نياز است . پمپ به عنوان مرکز فرمان سيستم هيدروليك انرژي مكانيكي را كه توسط الکتروموتور، احتراق داخلي و … تامين مي گردد به انرژي هيدروليكي تبديل مي كند. در واقع پمپ در يك سيكل هيدروليكي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مكان مورد نياز اين انرژي به كار مطلوب تبديل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلا نسبي بوجود آمده و به خاطر عملكرد اجزاي مكانيكي پمپ ، سيال را مجبور به حركت به سمت مجراي ورودي نموده تا توسط پمپ به ساير قسمت هاي مدار هيدروليك رانده شود. حجم روغن پر فشار تزریق شده به مدار هيدروليكي بستگي به ظرفيت پمپ و در نتيجه به حجم جابه جا شده سيال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفيت پمپ با واحد گالن بر دقيقه يا ليتر بر دقيقه بيان مي شود. نكته قابل توجه یگر در در مكش سيال ارتفاع عمودي مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سيال مي باشد ، در مورد روغن اين ارتفاع نبايد بيش از 10 متر باشد زيرا بر اثر بوجود آمدن خلا نسبي اگر ارتفاع بيش از 10 متر باشد روغن جوش آمده و بجاي روغن مايع ، بخار روغن وارد پمپ شده و در كار سيكل اختلال بوجود خواهد آورد . اما در مورد ارتفاع خروجي پمپ محدوديتي وجود ندارد و تنها توان پمپ است كه مي تواند آن رامعين كند.

تاریخ درج: 1394/05/29
منبع: محمد جواد لقمانی دانلود مقاله