جزوه ابزار دقیق

جزوه ابزار دقیق

جزوه ابزار دقیق

جزوه ی ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای كنترل صنعتی دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی ، مدرس استادطباطبایی یزدی. تایپ شده و مجموعا در 118 صفحه می باشد و جز جزوات پر ارزش در زمینه ابزار دقیق می باشد . زیرا تمامی سرفصل ها به خوبی تدریس شده و توسط دانشجو نوشته شده.

تاریخ درج: 1394/06/01
منبع: سایت پروژه دانلود مقاله